Voornemende skrywers — Hoe publiseer ek my werk op Hasepad?

<< Voorleggingsvorm

As jy ‘n boek, ‘n kinderboek of ‘n kortverhaal geskryf het, en jy wil jou werk graag op Hasepad publiseer: lees verder — jy’s op die regte plek. Ek gaan eers vir jou ‘n baie kort resep gee, dan verdere besonderhede (ek het ‘n onderwyser gehad wat aangedring het op nadere besonderhede).

Hier is die kort resep:

Vul asseblief die voorleggingsvorm in (<< Voorleggingsvorm).

 • Behalwe die kontakbesonderhede, het ons ten minste die manuskrip (MS Word-formaat) nodig.
 • As jy ‘n omslagontwerp het, stuur dit asseblief.
 • As jy goeie skrywersfoto het, stuur dit asseblief

Dit is, in ‘n neutedop, wat jy moet doen om kontak te maak.

 

Hier is ons kontrak:

 1. Jy belowe dat die kopiéreg op al die materiaal wat jy vir ons stuur, aan jou behoort. Jy verklaar dat jy nie iemand anders se werk onder jou naam publiseer nie.
 2. Jou kopiéreg behoort aan jou en niemand anders nie. Ons maak geen aanspraak daarop nie.
 3. Jy verklaar dat jy die boek wat jy hier voorlê, nie vantevore op Amazon.com gepubliseer het nie.
 4. Hasepad sal vir jou ‘n kwotasie stuur, gebaseer op jou manuskrip, vir die volgende: teksversorging, uitleg van jou manuskrip en die omslag van jou boek. Indien jy illustrasies verlang, kan ons jou daarmee ook help.
 5. Wanneer jy die kwotasie aanvaar, word dit ‘n faktuur en is jy aanspreeklik vir die kostes daarop aangegee voordat die boek deur ons versorg en gepubliseer kan word.
 6. Amazon trek hulle druk- en verspreidingskoste af voordat hulle jou tantième uitbetaal. Hasepad het ‘n bankrekening in die VSA wat dit moontlik maak om jou tantième daar te ontvang.
 7. Ons hou 20% van die tantième terug om ons onkostes te dek, en laat die res akkumuleer totdat daar R500.00 is. Daarna word dit aan die skrywer uitbetaal.
 8. Ons vra, behalwe redigeer- en ontwerpkoste, ‘n R350,00 administrasiefooi om jou boek te publiseer. Adminfooie gaan onder andere, om webkostes en programkomponente te betaal.
 9. Hou in gedagte dat Amazon.com meer as 200 miljoen besoekers per dag kry. Daarom moet mens jou boeke relatief laer prys — dis beter om ‘n klomp klein bedraggies te kry as om niks te verkoop nie. Onthou, jy verdien dollars. Daarom behou ons die reg voor om jou prys by huidige standaarde aan te pas.
 10. Hasepad Uitgewers kan nie belowe dat jou werk in substansiële getalle sal verkoop nie. Ons bemark jou boek op ons webwerf, of Facebook, en waar ookal ons kan. Maar die sukses van die boek hang van jou af. Bemark die boek persoonlik in jou eie omgewing en aan jou ‘platform’ — jou ‘volgelinge’ op Facebook, Instagram, jou blog, Linked-In, ensovoorts.
 11. Hierdie kontrak is nie ekslusief nie, behalwe vir die feit dat jy nie dieselfde boek elders of onder ‘n ander naam op Amazon kan publiseer nie. Amazon laat dit in elk geval nie toe nie. Maar voel vry op jou boek by enige ander uitgewer te publiseer.

 

Hierdie is waarskynlik een van die kortste ooreenkomste in die uitgewersbedryf. Deur hierdie vorm in te dien, aanvaar jy die bepalings van die ooreenkoms hierbo.

As jy enige vrae het, nooi ons jou hartlik uit om ’n e-pos aan ons by admin@hasepad.com te stuur.

 

Back to Top