Verydeling

Verydeling

Vier families: STEINMANN, NORTJÉ, KUNZMANN, BOSSERT

- se individuele belewenisse vorm ’n kenmerkende geskiedenisverloop vanaf die 17de eeu tot in 2020 en het bygedra tot die vorming van ’n unieke volk en samelewing in Suid-Afrika.

Order Now!
About the Book
Details
Author:
Genre: Geskiedenis / History
ASIN: B08QZ97GK6
ISBN: 9798583367924
Order Now
Buy from Amazon
Buy from Amazon Kindle
Sign up for Updates
About the Author
Richard Steinmann

Richard Steinmann is ‘n afgetrede besigheidbestuurder. Gedurende sy loopbaan van veertigjaar, was hy werksaam as Direkteur van Internationale Televisie. Hy was ook betrokke by eiendomsontwikkeling. Hy is gebore in Kwazulu Natal. Hy het gestudeer aan die Universiteit van die Vrystaat en Natal in musiek, ekonomie en klassieke tale.

Preview
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Back to Top