Op Bacchus se knie

Op Bacchus se knie

Proefnemings met vrugte en groente as wynmaakbestanddele het na 6 jaar se voorbereiding uiteindelik genoegsame resepte daargestel om hierdie bundel te publiseer.

Die resepte in hierdie bundel bied die boer geleentheid om van beskadigde landbouprodukte of wat nie aan markvereistes voldoen nie, meer sinvol aan te wend deur daarvan wyn te maak. Een van die prosesse en ’n resep was deel van ’n Kwêla-program op Kyknet.

Order Now!
About the Book
Details
Author:
Genre: Wynprodusent
ASIN: B08673MF2T
ISBN: 9798629933571
Order Now
Buy from Amazon
Buy from Amazon Kindle
Sign up for Updates
About the Author
Dries de Kock

Gebore Namakwalander te Springbok op 13 Augustus 1952, maar grootgeword in Namibia. Die skryfliefde was en is deur al sy lewensjare teenwoordig. Dries is ook betrokke by radio Tygerberg waar hy een maal per week bevoorreg is om ʼn Christelike praatjie elke Saterdag om half sewe aan te bied onder die title “Dagbreek met Dries.” Hy hou homself tans besig met houtwerk en tuismaakwyne en skryf.

Preview
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Back to Top