Lewenssketse: ‘n Digbundel

Lewenssketse: ‘n Digbundel

My skryfstyl is gemik op alle lesers van gedigte. Ek sit illustrasies by sodat die leser wat nie die gedig goed verstaan nie, deurmiddel van die illustrasie hulle self kan vereenselwig met wat ek bedoel.

Die gedigte is ook ryk aan metafore, waarin die see, die aarde, die liefde en die dood sterk figureer.

Order Now!
About the Book
Details
Author:
Genre: Digbundel / Poetry
ASIN: B07ZTW84KT
Order Now
Buy from Amazon Kindle
Sign up for Updates
About the Author
Chantel Vergotine

Chantel Vergotine is afkomstig van die dorpie Ceres in die Kaapse Wynland en distrikte. Sy is gebore 'n maand na die legendariese groot aardbewing op Ceres.
Haar liefde vir die Afrikaanse taal het eintlik op laerskool begin. Daar was sy in mnr. Ernest Lintnaar se klas, destyds standerd 4. Sy onthou spesifiek die gedigte klas. 'Die Ruiter van die Skimmelperdpan' en 'Die Ossewa' sal sy nooit vergeet nie. Mnr. Lintnaar was baie passievol wanneer hy dit vir hulle voorgelees het, en net daar het die gogga haar gebyt. Chantel is tweetalig, maar skryf hoofsaaklik in Afrikaans.
Haar seun, Justin Isaacs, is 'n grafiese ontwerper en doen van haar illustrasies. Die ander persoon wat van haar illustrasies doen is Joseph Zekoe, 'n bekende in die kunste in Chantel se omgewing.

Preview
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Back to Top